மிக நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு என்னை நானே அழகான சிற்பமாய் செதிக்கு கொண்டு உங்கள் முன் வந்து நிற்கிறேன்!

Sunday, 11 March 2012

என் எதிரொலி உங்களுக்காக!

இந்த வாரம் பாக்யாவில் நான் எழுதிய எதிரொலி பகுதியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன்...
No comments: