மிக நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு என்னை நானே அழகான சிற்பமாய் செதிக்கு கொண்டு உங்கள் முன் வந்து நிற்கிறேன்!

Thursday, 22 March 2012

அத்தனையும் ஜாலி போட்டூன்ஸ்

நீங்கள் ரசிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே தொகுக்கப் பட்ட என் ஜாலி போட்டூன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ரசிச்சுட்டு சொல்லுங்க...!
No comments: