மிக நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு என்னை நானே அழகான சிற்பமாய் செதிக்கு கொண்டு உங்கள் முன் வந்து நிற்கிறேன்!

Sunday, 4 March 2012

பாக்யாவில் பலர் ரசித்த என் எதிரொலி...

என் இந்த கலாய்ப்பு உங்களை ரசிக்க வைக்கும். ரசிக்க ஆரம்பியுங்கள்!No comments: