மிக நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு என்னை நானே அழகான சிற்பமாய் செதிக்கு கொண்டு உங்கள் முன் வந்து நிற்கிறேன்!

Saturday, 24 December 2011

வைகோவும், சந்தானமும்...!

                                               ஜாலி ஸ்கேன்பெயர்: வைகோ சந்தானம்

தொழில்: பல சினிமா மட்டும்

வயது: தேர்தலை ஹீரோவின் 
புறக்கணிக்கிற வயது நண்பன் வயது

வழி: அண்ணா வழி கவுண்டமனி வழி

வயெத்தெரிச்சல்: அம்மாவின் இப்போதைக்கு

வெற்றி இல்லை

பிடித்தது: தனிமை நண்பேன்டா

சவால்: சமாளிக்க  தொடர்ந்து

முடியாது முன்னணியில்

பலம்:  பேச்சு  ஏச்சு

காமெடி: அறிக்கைகள் சினிமாவில்

மூலம் மட்டும்

செய்வது செய்வது

பிடிக்காதது: மற்றவர்களுடன் மற்ற

ஒத்துபோவது காமெடியனுடன்

இணைந்து

நடிப்பது

மறக்க அன்பு சகோதிரி  ஹீரோ

நினைப்பது: என்கிற வார்த்தை என்கிற வார்த்தை

கனவு:  நிறைவேறப் காண்பதற்கு

போவதில்லை நேரமில்லை

லட்சியம்: பெருசாய் நிறைய

ஏதுமில்லை இருக்கிறது

சமாளிக்க ஒண்ணா… விவேக்

வேண்டியது: ரெண்டா? வடிவேலு

சாதனை: சமிபத்தில் முன்னணி

முல்லைக்காக போராடியது இடத்தைப் பிடித்தது

ஆதரவு கரம்: யாருமில்லை சுக்கிர திசை

செல்வாக்கு: அப்படின்னா..? பரவாயில்லை

 விலாசம்: இபோதைக்கு கோடம்பாக்கம்

இல்லை

ஆறுதல்: இலங்கை படம் முழுக்கத்
தமிழர்கள், தன் கூடவே

விடுதலைபுலிகள். வைத்திருக்கும்

ஹீரோக்கள்
                                               ஜாலி ஸ்கேன்பெயர்: வைகோ சந்தானம்

தொழில்: பல சினிமா மட்டும்

வயது: தேர்தலை ஹீரோவின் 
புறக்கணிக்கிற வயது நண்பன் வயது

வழி: அண்ணா வழி கவுண்டமனி வழி

வயெத்தெரிச்சல்: அம்மாவின் இப்போதைக்கு

வெற்றி இல்லை

பிடித்தது: தனிமை நண்பேன்டா

சவால்: சமாளிக்க  தொடர்ந்து

முடியாது முன்னணியில்

பலம்:  பேச்சு  ஏச்சு

காமெடி: அறிக்கைகள் சினிமாவில்

மூலம் மட்டும்

செய்வது செய்வது

பிடிக்காதது: மற்றவர்களுடன் மற்ற

ஒத்துபோவது காமெடியனுடன்

இணைந்து

நடிப்பது

மறக்க அன்பு சகோதிரி  ஹீரோ

நினைப்பது: என்கிற வார்த்தை என்கிற வார்த்தை

கனவு:  நிறைவேறப் காண்பதற்கு

போவதில்லை நேரமில்லை

லட்சியம்: பெருசாய் நிறைய

ஏதுமில்லை இருக்கிறது

சமாளிக்க ஒண்ணா… விவேக்

வேண்டியது: ரெண்டா? வடிவேலு

சாதனை: சமிபத்தில் முன்னணி

முல்லைக்காக போராடியது இடத்தைப் பிடித்தது

ஆதரவு கரம்: யாருமில்லை சுக்கிர திசை

செல்வாக்கு: அப்படின்னா..? பரவாயில்லை

 விலாசம்: இபோதைக்கு கோடம்பாக்கம்

இல்லை

ஆறுதல்: இலங்கை படம் முழுக்கத்
தமிழர்கள், தன் கூடவே

விடுதலைபுலிகள். வைத்திருக்கும்

ஹீரோக்கள்


1 comment:

ராகவன் தம்பி said...

தூள்